Styrelsen


Ordförande
Börje Eriksson
Skicka mail

Vice-Ordförande
Mikael Lundgren
Skicka mail

Sekreterare
Sten Wigert
Skicka mail

Kassör
Kristina Granlöf
Skicka mail

Styrelseledamot
Carin Sellgren
Skicka mail

Styrelsesuppleant
Stefan Sohlin
Skicka mail