Studieresa till Portugal 1998

Artiklar införda i Örnsköldsviks Allehanda

Artikel 1: Entreprenörn överskrider gränser!
Torsdag den 28 maj flyger 13 deltagare från Mitthögskolans Entreprenörskapsutbildning tillsammans med kursledaren ner till Portugal. De kommer att vara där i drygt en vecka för att besöka millenniumets sista världsutställning, EXPO ´98, och träffa representanter från universitet och näringsliv. Där kommer de att marknadsföra Örnsköldsvik och Västernorrland och knyta kontakter för framtiden. Genom att studera länder och regioner vill de utveckla sina kunskaper om kultur, affärsliv, historia och utbildning.

Entreprenörns deltagare har sedan januari arbetat med att komma ner till EXPO ´98 som en avslutning på utbildningen. Eftersom Entreprenörsutbildningen är nära knuten till det lokala näringslivet är det naturligt att i slutet på utbildningen knyta an till det internationella näringslivet.

Deltagarna har haft detta projekt, kallat Örnresan ´98, som ett gemensamt arbete vid sidan av kurserna och vars och ens egna affärsutvecklingsprojekt. Resan har blivit möjlig genom samarbete med bland annat Örnsköldsviks Industrigrupp, Näringsliv i Samverkan, SAF med flera. Arbetet med resan har krävt ungefär 600 mantimmar. Så det är efter hårt arbete man äntligen ser resultatet av sitt slit.

Förutom besök på EXPO ´98 kommer Entreprenörerna även att besöka företag och universitetet i Lissabonområdet. Eftersom en stor del av utbildningen handlar om att skapa, utveckla och underhålla nätverk, vill man pröva sina nya kunskaper i verkligheten. Besöken är ett litet steg för att skapa utbyte mellan Entreprenörn och likartade utbildningar i Lissabon.

När Entreprenörerna är på EXPO ´98 kommer de i grupper samla information om olika länders affärsklimat, seder och bruk samt allmänbildande fakta. Resultatet av detta kommer att bli en affärskulturguide. Denna guide kommer att vara till stor hjälp för företag som gör eller tänker göra affärer med andra länder.

De kommer även att träffa Peter Hammarström, ansvarig för svenska paviljongen, för att få ta del av det arbete som ligger bakom ett så här stort projekt som EXPO ´98 i verkligheten är (över 145 länder finns på en yta av 330 hektar). Denna träff kommer förhoppningsvis att ge djupare kunskap och förståelse för projektledning.

Entreprenörerna kommer också att sprida bilden av länet och framför allt Örnsköldsvik som ett område som gynnar entreprenörskap och företagande vid de kontakter som man knyter. De kommer bland annat ha med sig fyra olika broschyrer från Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län, Mitthögskolan och Örnsköldsviks Industrigrupp.

Entreprenörernas förhoppning är också att denna resa skall ge eko i världen att Örnsköldsvik och Västernorrland är en region att satsa på!

Avslutningsvis ett citat från en av kursdeltagarna, "Arbetet med resan har lärt mig hur mycket man kan nyttja sina kamraters kunskaper".

(ÖA 26/5-98)

 

Artikel 2: Entreprenörn har landat i Lissabon!
I torsdags kväll kom Entreprenörerna till Portugal och Lissabon. Nu ser vi en fördel med att tillhöra EU. Vi upplevde inga som helst problem med tullkontrollen, det var mer eller mindre en V.I.P kö rak igenom. Regn och friska vindar möte oss på fredagen men solen sin vana trogen sken på lördagen och det kändes på kvällen att vi strosat omkring i Lissabons gator.

Däremot drabbades vi av en lokal transportstrejk under fredagen. Tack vare att de speciella Expo´98-bussarna inte berördes av strejken kunde vi under fredagen göra ett första besök på utställningen. Vi blev imponerade av det enorma området på 330 hektar. Det som tidigare varit platsen för ett oljeraffinaderi, soptipp och gamla militäranläggningar har nu blivit ett stort mässområde och nya bostadsområden. Inne på området finns bland annat en inomhusarena i globens storlek samt flera stora mässhallar. Efter EXPO ´98 kommer en del av området att fungera som Portugals nya internationella mässcentrum. Dessutom får bl a finansdepartementet nya lokaler på platsen.

Det är inte bara Expoområdet som är nytt och fräscht. Det samlade intrycket vi fick av den 30 kilometer långa bussresan från hotellet till EXPO ´98 var den stora mängden byggarbetsplatser. Det byggs och renoveras bostäder på många håll, en verksamhet som vi inte sett i Sverige på senare år.

Lissabon är en stad som bjuder på både gammalt och nytt. På gatorna åker hypermoderna spårvagnar framför gamla pampiga stenbyggnader. Tradition och framtid på samma gång! Ett annat bestående intryck är att de äldre delarna av staden gärna kan kallas för trappornas stad.

Statistiken visar att Sverige och Portugal har olika syn på mat, dryck och bilen. Portugisen lägger cirka 30 procent av sina disponibla inkomster på mat och dryck. Det är också allmänt känt att medelportugisen satsar på sina fordon. I Estoril, där vi bor, ser vi många nya Volvo, Mercedes, Porsche och BMW. Bostäderna är dock i allmänhet inte av så hög standard.

Portugal, och framför allt regionen runt Lissabon, är som tidigare nämnts ett mycket expansivt land med stark ekonomisk utveckling. Trots detta är de internationella språkkunskaperna ganska bristfälliga. Flera gånger har vi varit tvungna att kommunicera med en blandning av engelska, spanska och kroppsspråk. Detta behöver dock inte alltid vara ett problem. Entreprenören Lennart Schuneman ger sin syn på språksvårigheterna: –"Det går alltid att klara sig med det internationellt gångbara Klingremålet".

(ÖA 1/6-98)

 

Artikel 3: EXPO '98
Grundtanken med en världsutställning är att den, precis som olympiska spelen, ska vara en icke kommersiell mötesplats för nationer. Länderna ska kunna visa sin nationella särart och skapa intresse för sitt land. Utvecklingen har följt samma spår som de Olympiska spelen och de kommersiella intressena börjar märkas allt mer. Nu kan även stora multinationella företag ha egna paviljonger.

Portugal och Lissabon fick värdskapet 1998 tack vare att det ingick ett mycket stort saneringsarbete för att kunna anlägga mässområdet och ett bostadsområde. Både marken och den hårt nedsmutsad Tejofloden behövde saneras. Det faktum att det 1998 är femhundra år sedan den store portugisen Vasco da Gama fann sjövägen till Indien försämrade säkert inte ansökan. Temat för hela EXPO ´98 är oceanerna. Detta syns tydligt på utställningsområdet där alla större byggnader har formgivits med hav och sjöfart som tema. Troligtvis vet ingen den fullständiga kostnaden för att arrangera EXPO ´98. EU har dock bidragit med 1 miljard ECU, vilket kan ge en fingervisning om den totala summan.

Sveriges medverkan har kommit till stånd tack vare att staten ställde upp med 10 miljoner. Kravet var att näringslivet skulle ställa upp med lika mycket. Näringslivet nappade på detta och det tillkom även fler sponsorer. Idag är den totala budgeten 25 miljoner.

Ursprungligen var det 90 arkitektfirmor som tävlade om att utforma den svenska paviljongen. Det vinnande förslaget bestod i att symbolisera de fyra årstiderna i form av fyra ägg. Grundtanken var att dessa ägg skulle innehålla ett minimum av teknik, men allt eftersom temat antog sin slutgiltiga form tillkom mer och mer elektroniska detaljer. Besökaren börjar med att besöka den svenska våren, för att sedan i tur och ordning med ljud och temperatur uppleva de övriga årstiderna. För portugiserna är det en upplevelse att känna hur en typisk vinterdag i minus 20 grader känns. De fyra äggen sköts helt automatiskt, med tre olika hastigheter på dörrautomatiken, allt beroende på antalet besökare vid aktuell tidpunkt.

Cirka 50 olika småföretag, mestadels från Stockholmstrakten, har tillverkat alla detaljer i äggen. Det handlar om allt från segelduk till dörrautomatik. Med den kännedom vi har om företagsamheten i Örnsköldsvik vet vi att allt detta även hade kunnat genomföras hemma i Västernorrland.

Med tanke på att 80 procent av besökarna tros komma från Portugal och att ytterligare 15 procent kommer från Spanien, är målsättningen att sprida kunskap och intresse om Sverige i Portugal och Spanien.

Den ansvariga för den svenska paviljongen är utrikesdepartementet. Göte Lönnmar arbetar för UD och är chef för den Svenska paviljongen. Han berättade att när han kom till Lissabon den 14 april var utställningsområdet till stora delar ett fält med lera. Tack vare att han arbetat i bland annat Spanien tidigare blev han inte panikslagen utan räknade med att arrangörerna skulle hinna färdigt i tid. Han fick rätt! Den svenska tidsplanen kunde också hållas tack vare noggrann utprovning av utrustningen hemma i Sverige. Den svenska paviljongen blev därför den andra, efter Malta, som slog upp sina portar.

Personalen är anställd från mitten av maj till slutet av september. De arbetar två dagar för att sedan ha ledigt två och det är ingen skillnad på vardag eller helg. Det är 18 stycken värdar och värdinnor som delar på arbetet. Ett av kraven för att bli anställd var att kunna svenska, portugisiska och engelska flytande. Intresset har varit så stort att hela 250 personer sökte de sex tjänsterna i cafeterian.

Den svenska paviljongen är mycket populär, vilket de långa köerna utanför dörrarna visar. Försöket med ett kösystem, liknande det vi har på posten, har inte lyckats fullständigt. Portugiserna har inte sett detta system tidigare, vilket har medfört vissa svårigheter. Ett eldprov blev det den 9 maj när arrangörerna för EXPO ´98 hade bjudit 55 000 personer från de näraliggande områdena på förhandsvisning. Det kom 43 000 och bara 12 paviljonger på hela området var öppna. Det kaos som uppstod då var en bra övning inför sommaren.

På frågan om varför bara Stockholm och Göteborg profileras i paviljongen svarar Göte Lönnmar att samtliga landshövdingar blev tillfrågade om deras län ville medverka. Det var dock bara Stockholm och Göteborg som visade intresse för att vara med. Dessa två städer har även bidragit till finansieringen av paviljongen.

(ÖA 4/6-98)

 

Artikel 4: Portugal satsar på den akademiska utbildningen
Entreprenörerna har haft sin sista dag på världsutställningen EXPO ´98 i Lissabon. Vi har haft förmånen att få besöka ett enormt projekt som avslutning på vår utbildning och utställningen var dessutom belägen i ett av Europas mer expansiva områden just nu. Det är något som märks redan under resan ut till expoområdet med den helt nybyggda tunnelbanelinjen. Det pågår fortfarande arbete med de stationer som ska betjäna nya bostadsområden efter vägen mot expot. Bland annat utför man konstnärliga utsmyckningar av stationerna i kakel. En av Portugals stora produkter som man med rätta är stolt över.

Väl inne på det stora utställningsområdet kan man lätt lägga märke till att arrangörerna har satsat på att förbereda det framtida bruket av området genom färdiga gator kompletta med övergångsställen. Dessa gator används nu för busstrafik inom området. Förutom detta finns en egen linbana och även elektriska mopeder att hyra över dagen.

Entreprenören Lars Berghult m fl, valde att gå och får nu linka runt Örnsköldsvik med blåsor under fötterna. Utställningsområdet är nämligen stort nog att täcka hela centrala Örnsköldsvik.

Förutom de deltagande ländernas montrar så finns det ett antal gemensamma hallar där olika teman visas. Till exempel i den väldigt stora Utopiahallen där man visar en specialshow uppbyggd runt myter om oceanerna flera gånger om dagen. Den var en storslagen upplevelse av skådespeleri, ljud och ljus. I övriga hallar fanns akvarium, museer och virtual reality föreställningar. Hit kunde det vara flera timmars kö vissa dagar trots att det totala besökarantalet ligger klart under beräkningarna än så länge. Totalt hoppas man på 8,3 miljoner personer som ska stå för ungefär 15 miljoner besök.

Skulle då ett sådant arrangemang kunna genomföras i Sverige? Göte Lönnmark, chef för den svenska paviljongen, är helt övertygad om detta och ställer sig snarare frågan varför vi envisas med att söka olympiska spel i stället för att se möjligheterna i andra stora arrangemang. Han anser att allt nödvändigt kunnande går att finna på de flesta håll i Sverige och ser ingen anledning till att inte fundera över denna möjlighet.

Vi har även fått möjligheten att besöka universitetet i Lissabon, eller rättare sagt Institutionen för studier i arbetsliv och ekonomi (ISCTE). Där blev vi mycket väl mottagna av professor Antonio Robaldo och Sonia Henriques. Man söker hela tiden internationella kontakter och är intresserade av svensk utbildning i speciellt småföretagande och entreprenörskap. Vi kunde finna flera gemensamma intressen att samlas runt. I Portugal pågår just nu satsningar för att bygga ut den akademiska utbildningen. I dag når bara ca 10 procent av befolkningen upp till akademisk nivå på sina studier. Man är intresserade av internationella gäststudenter för att kunna få nya influenser.

En morgon fick vi även träffa Joaquim J. Cerqueria Lopes, en portugisisk företagsledare som tidigare har arbetat för Johnsson-bolagen. Numera har han sin egen verksamhet som är inriktad på affärer med Afrika och framför allt Angola. Han kunde vägleda oss i hur vi svenskar ses i utlandet och en del om både svenska och portugisiska nationella särdrag. Med honom var även Ingemar Ohlsson som fungerar som agent för flera svenska företag i Portugal som kunde berätta om sina erfarenheter av arbete utomlands. Han kunde även förmedla en inblick i portugisiska förhållanden som vi inte hade kunnat få annars.

Sammantaget vill vi säga att besöket i Lissabon har varit en stor upplevelse för oss och att vi har lärt oss hur viktigt det är att vara öppen, lyhörd, intresserad av dem man möter samt ödmjuk när man vistas i en internationell miljö. Det handlar om förmågan att bygga upp en relation till dem som man möter och att den vägen bygga egna nätverk.

Vi vill därför än en gång tacka alla dem som har gjort denna upplevelse möjlig för oss och som har uppmuntrat oss under en intensiv vårtermin på Mitthögskolan. Nu är det dags att gå ut i verkligheten.

(ÖA 9/6–98)