Länkar

Utbildning/Forskning
Studieförbundet Näringsliv & Samhälle
Stockholm School of Entrepreneurship
Bildningsförbundet Mittnorrland
Umeåuniversitet
Mittuniveristetet
Expowera
Esbri

Nyföretagande
Kooperativ Utveckling Västernorrland
Handelskammaren Mitt Sverige
Åkroken Sciencepark
Arena för Tillväxt
Venturecup
Processum
Almi

Innovation
Uminova Innovation AB
Interesting.org
Idéforum