Information om Medlemskap

Föreningen Örntreprenörerna är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med en vision om ett samhälle där Entreprenörskap i alla sina former uppmuntras och tillåts utvecklas. Med detta menas inte bara affärsverksamhet utan även andra typer av strävanden som inbegriper ledarskap, kreativitet, innovationsbenägenhet, uppfinningsrikedom, samhällsengagemang och nyskapande i förening med goda demokratiska principer och jämlikhet.

Föreningens främsta mål är att verka för idé-, kunskaps- och kontaktsutbyte som kan både fördjupa och vidga medlemmarnas och även andras insikter och perspektiv i vad entreprenörsanda betyder för hela samhällets skapande kraft och långsiktiga utveckling. Föreningen är öppen för personer och organisationer som är intresserad av att främja föreningens idé och ändamål och godkänner föreningens stadgar.
Om detta låter lockande läs igenom våra stadgar och skicka sedan din intresseanmälan till oss så återkommer vi med mer information.