Historik

Föreningen Örntreprenörerna konstituerades den 6 februari 1998 av de första studenterna (97/98) på Entreprenörskapsprogrammet (Entreprenörn) vid dåvarande Mitthögskolan, campus Örnsköldsvik.

Idén till föreningen kom ur en gemensam vilja att skapa ett forum för aktiviteter/projekt som kompletterade utbildningen och en önskan att deltagarna skulle få möjlighet att engagera sig i idé-, kunskaps- och kontaktsutbyte även efter att utbildningen hade avslutats.

Det ursprungliga syftet med föreningen var att fungera som en sammanhållande länk mellan utbildningen, både aktiva och före detta deltagare, samt med omgivningen i form av samhället och näringslivet. Förhoppningen var att kunna främja intresset för entreprenörskap i regionen och att de som deltog i Entreprenörns nätverk skulle kunna underhålla och utveckla kontakterna genom föreningens arrangemang i olika former, till exempel seminarier, studieresor och andra aktiviteter.